Online Coaching – Regulamin

Generalne zasady

 1. Serwis  “Online Coaching” został opracowany, przygotowywany  i  w  całości prowadzany przez Beatę Gryz, właściciela domeny Befitwoman.pl,  zwanej dalej “Be Fit Woman”, trenera personalnego, instruktora ćwiczeń siłowych.
 2. Na platformie Befitwoman.pl będziesz miec dostęp do swojego indywidualnego konta, gdzie dowiesz się wszystkiego o swoim planie treningowym, będziesz mieć wgląd do treningów oraz do wielu innych opcji określajacych cały proces treningowy. Online Coaching obejmuje przygotowanie oraz prowadzanie i rozpisanie planu treningowego dostosowanego do indywidualnego celu Klienta.
 3. Status swojego konta, możesz sprawdzić w panelu, dostępnym w menu głównym / Online Coaching /Log in. Po rozwinięciu się strony, w lewej kolumnie możesz sprawdzić swój status, wylogować się a w wypadku jeśli jesteś zalogowana, naciskając na „Twoja Własna Strona” wrócić do Twojego personalnego kalendarza. Prawa kolumna pozwala na zmianę danych
 4. Wszystkie  koszty  związane  z  korzystaniem  z  usługi Online Coaching,  są  zawarte  w podanej  aktualnej  cenie  za  usługę.  Żadne  dodatkowe koszty  nie  są  zawarte  podczas  korzystania  z usługi Online Coaching. Klient zostanie wcześniej poinformowany o ewentualnych zmianach ceny przez e-mail z miesięcznym wyprzedzeniem.
 5. Koszt  usługi Online Coaching  nie  jest  zwracany,  kiedy Klient przerwie lub odstapi od usługi przed zakonczeniem  terminu.
 6. Cztery dni przed upłynięciem terminu subskrypcji, Klient  otrzyma email powiadamiający o  dacie jej zakonczenia. Jeśli Klient nie zdecyduje się na przedłużenie trwania usługi lub nie skontaktuje się z Be Fit Woman, automatycznie usługa będzie dezaktywowana.
 7. Wszystkie ćwiczenia znajdujące się na platformie Befitwoman.pl są autorstwa Be Fit Woman.  Kopiowanie  i  udostępnianie  ćwiczeń  bez zgody  Be Fit Woman  jest nielegalne.
 8. Klient nie może udostępniać własnego konta osobom trzecim.
 9. Ze względów bezpieczeństa, system ma włączoną dzienną ochronę ilości zalogowanych adresów IP (maksymalnie – 2), jak również ochronę przed równoczesnym dostępem do tego samego konta. Maksimum dwa połączenia, pozwalają na bezproblemowe używanie telefonu i PC, Po zakończeniu sesji należy się wylogować.
 10. Sesja logowania wygasa automatycznie po 2 godzinach.
 11. W wypadku przekroczenia limitów dziennego logowania, może nastąpić zablokowanie konta do końca dnia. Automatyczny reset następuje po godzinie 00:00.  Jeśli używasz telefonu lub korzystasz z różnych urządzeń,  proszę pamiętaj o wylogowaniu się z jednego z nich, zanim użyjesz drugiego. Po dwóch próbach nadużycia adresów IP, system automatycznie zablokuje całkowicie dostęp i anuluje ważność konta.
 12. Platforma działa na wiekszości przeglądarek, tabletów oraz smartphonów i umozliwia korzystanie z planu treningowego w dowolnym miejscu.
 13. Wszystkie ćwiczenia zawarte w Online Coaching są wizualizacją poprawnie wykonywanych ćwiczeń. Be Fit Woman nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek urazy, choroby powstałe podczas ich wykonywania.
 14. W wypadku wystąpienia problemów technicznych związanych z dostępem do zaprogramowanych ćwiczeń, klent jest zoobowiązany do natychmiastowego powiadomienia administra systemu używając do tego formularza znajdującego się w menu głównym / Online Coaching / Zgłoś Problem . O usunięciu problemu Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem.
 15. Klient Online Coaching – Premium, w celu  osiągnięcia optymalnych efektó, jest zobowiązany dla wypełniania raportów Treningowych znajdujących się na końcu strony treningowej w sekcji RAPORT .
 16. Klient Online Coaching – Premium ma możliwość zatrzymania (zamrożenia) abonamentu z 24 godzinnym wyprzedzeniem z przyczyn zdrowotnych lub innych osobistych. Zatrzymanie nie może być krótsze niż 4 dni i nie może obejmować weekendów. W czasie zamrożenie, dostęp do kalendarza nie jest możliwy.
 17. Ćwiczenia zawierają dokładne instrukcje i informację wyjaśniające właściwą technikę ćwiczeń,
 18. Obowiązkiem ćwiczącego jest dobre rozgrzanie organizmu przed każdym treningiem oraz właściwe dobranie obciążenia.
 19. Przed rozpaczęciem każdego programu fitness powinno się zawsze skonsultować z fizjoferapeutą. Jeśli zdecydujesz się na uczestwnictwo w programie treningowym Online Coaching bez konsultacjii lekarskiej, robisz to na własną odpowiedzialność.
 20. Podczas  procesu  treningowego,  Klient  zobligowany  jest  do  wykonywania  poleceń  tylko  i  wyłącznie trenera personalnego Be Fit Woman
 21. Klient  jest  zobligowany  do  poinformowania  Be Fit Woman  o  urazie,  chorobie lub złym stanie fizycznym lub psychicznym podczas procesu treningowego.
 22. Klient  jest  zobligowany  do  natychmiastowego  zaprzestania  wykonywania  ćwiczeń  w  trakcie  sesji treningowej,  kiedy  poczuje  się  źle,  dozna  urazu  lub boleści  i natychmiastowego  poinformowania obsługi siłowni lub osoby będącej w pobliżu o jego stanie. Następnie należy poinformować Be Fit Woman o całym wydarzeniu.
 23. Autor oraz inne strony biorące udział w tworzeniu,  promowaniu treningów i porad dietetycznych nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia ciała lub zdrowia. Informację zawarte w treningach i poradach dietetycznych, nie zastępują porady lekarskiej.

Niezbędne do ustalenia indywidualnego planu treningowego:

Poniższe punkty będą punktem wyjścia do określenia postępów, oraz informacją dla Klienta i trenera o wpływie procesu treningowego na wyglad sylwetki, jak również elementem do ustalenia lub korekty kolejnego cyklu treningowego.

 1. Wypełnienie ankiety rejestracyjnej znajdującej się w menu głównym / Online Coaching / Ankieta personalna
 2. Wykonanie pomiarów ciała
 3. Dołączenie do ankiety 3 zdjęć: Przód, Bok, Tył. (maksymalny rozmiar 2Mb)

W wersji Standard otrzymujesz:

 1. Pełny dostęp do treningów wideo
 2. Zaprogramowany , personalny kalendarz treningowy z tygodniowym wyprzedzeniem
 3. Do 6-ciu treningów tygodniowo, zależnie od określonych celów treningowych

W wersji Premium otrzymujesz:

 1. Pełny dostęp do treningów wideo
 2. Interaktywnie zaprogramowany , personalny kalendarz treningowy
 3. Monitorowanie postępów poprzez Raporty Treningowe
 4. Kontrolę techniki ćwiczeń – Skype lub nagrane wideo wysłane na Be Fit Woman serwer
 5. Możliwość zatrzymania (zamrożenia) abonamentu.
 6. Komunikację Skype & e-mail
 7. Wsparcie i motywacje
 8. Poradnik odżywiania
 9. BWT i aktualizacja
 10. Suplementacja – porady
 11. Smaczne Przepisy kucharskie
 12. Interaktywne programowanie treningów
 13. Do 6-ciu treningów tygodniowo, zależnie odokreślonych celów treningowych
Pobierz wersję do druku